Số 03 - Tập 10 - Năm 2020

Print ISSN: 1859-4506

Kết quả dài hạn phẫu thuật nội soi một cổng điều trị ung thư đại tràng

Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi một cổng (PTNSMC) ung thư đại tràng có theo dõi và đánh giá kết quả sống còn sau...

Xem thêm

Kết quả sớm của phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt gần toa dạ dày điều trị ung thư dạ dày

Tóm tắt Đặt vấn đề: PTNS cắt bán phần dưới dạ dày điều trị ung thư biểu mô dạ dày đã dần được chấp nhận và áp dụng rộng rãi....

Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi 3D. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu...

Xem thêm

Bài gợi ý

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?